Privacy Policy

Privacybeleid RS Online

RS Components legt zich toe op het veiligstellen van uw privacy online. Lees het volgende beleid om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie behandeld zal worden indien u de website http://nl.rs-online.com, hierna te noemen RS Online, gebruikt of daarop inlogt.

 

1. Welke persoonlijke informatie verzamelt RS Components over mij?

RS Online verzamelt informatie op verschillende manieren. Sommige persoonlijke informatie wordt verzameld als u inlogt of registreert op de site. RS Online vraagt u naar een gebruikersnaam, wachtwoord, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, bedrijfssector, functie en hoe u onze website heeft ontdekt. Wij gebruiken deze informatie om beter te kunnen inspelen op uw behoeften. We kunnen ook enkele gegevens vastleggen over hoe u de website gebruikt, zoals advertenties die u aanklikt of producten die u zoekt. Dit helpt ons om ons aanbod, services en website verder te ontwikkelen (zie ook: Hoe gebruikt RS Online mijn informatie?).

 

Wanneer u belt met de RS Klantenservice dan kunnen uw telefoongesprekken worden opgenomen en gebruikt voor kwaliteitscontrole en voor het opleiden van onze medewerkers. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

 

Zodra u inlogt, bent u niet langer anoniem voor RS Components en kunt u gebruik maken van de extra services op RS Online. In aansluiting daarop maken wij kopieën van de informatie die u via RS Online in de vorm van formulieren naar ons opstuurt, zoals bij een technische vraag, feedback of het melden van een fout. Als u schriftelijk contact opneemt met RS Components kunnen wij een dossier aanleggen van deze correspondentie. RS Components doet tevens regelmatig onderzoek via enquêtes.

 

2. Hoe beschermt RS Components mijn financiële gegevens?

Telkens wanneer u persoonlijke informatie en creditcardgegevens invoert, bijvoorbeeld uw creditcardnummer, gebruikt RS Online de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • SSL (Secure Socket Layer)-codering: de nieuwste technologie om uw gegevens te coderen en te beschermen en een veilige transactie te garanderen.
  • VeriSign Security Guarantee: een gecertificeerd veiligheidsicoontje dat aangeeft dat de vertrouwelijke informatie gecodeerd wordt.

NB: Indien u vertrouwt op de grafische indicatie van uw browserscherm (zoals het icoontje "padlock" in Internet Explorer), wijzen wij u erop dat dit niet altijd aangeeft dat er een veilige communicatie plaatsvindt. RS Online werkt met kaders om bepaalde informatie te tonen en het veiligheidsicoontje detecteert niet altijd dat een verbinding tot stand is gekomen binnen een ander kader.

 

3. Wat zijn "cookies" en hoe worden ze gebruikt?

Indien u via RS Online technische fiches, de catalogus of andere databestanden downloadt, is het mogelijk dat uw browser u waarschuwt voor het feit dat er een "cookie" naar uw PC wordt gezonden. In tegenstelling tot de meeste cookies worden deze niet opgeslagen op uw harde schijf. Het voornaamste doel van een cookie is om u te identificeren bij de server van het databestand voor zolang u deze gebruikt. Zodra u het gebruik van de bibliotheek heeft beëindigd, zal een dergelijke cookie worden verwijderd.

 

4. Hoe gebruikt RS Online mijn informatie?

RS Components gebruikt uw informatie voor het volbrengen van een bestelling en directe marketingactiviteiten (zie ook: Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?).

RS Components verzamelt ook uw persoonlijke informatie om u te voorzien van relevante informatie op maat. RS Online doet ook onderzoek naar de behoeften en interesses van onze zijn klanten, gebaseerd op de informatie die ons verschaft wordt door registratie, tijdens een aanbieding, van onze server log files of via enquêtes. We doen dit om onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en van dienst te zijn. Deze onderzoeken worden samengesteld en geanalyseerd op geaggregeerde en anonieme basis.

 

5. Wie verzamelt de informatie en wat zijn plug-ins?

De persoonlijke informatie die u aan onze website verschaft wordt verzameld door RS Components. Wees u ervan bewust dat RS Online in verbinding staat met andere sites en plug-ins van sociale netwerken, die persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. RS Components gebruikt verschillende plug-ins naar sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, YouTube & Linkedin. Als u via een van onze webpagina's met een plug-in een connectie maakt, wordt er een verbinding gemaakt met de server van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt direct in uw browser weergegeven en is zo gekoppeld aan onze website. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die via deze plug-ins door de sociale netwerken geladen wordt. Wel bevatten deze plug-ins de informatie die u via onze website heeft opgeroepen, ook als u niet lid bent van een sociaal netwerk. Het is mogelijk om u via uw IP-adres zelf af te melden voor sociale netwerken.

Het gebruik van de informatie door de websites en plug-ins van sociale netwerken, die gekoppeld zijn aan RS Online, vallen niet onder deze verklaring over gegevensbescherming. Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u door naar hun privacy-informatie. Tenzij u wilt dat de sociale netwerken helemaal geen gegevens over u verzamelen, adviseren wij u om u af te melden voor het gebruik van deze plug-ins en hierop een block toe te voegen aan uw browser (een Facebook-blocker is hier een voorbeeld van).

 

6. Met wie deelt RS Components mijn informatie?

RS Components is lid van een wereldwijde groep bedrijven waarvan Electrocomponents plc het moederbedrijf is. RS Components kan andere leden van deze groep deelgenoot maken van de over u verzamelde informatie via RS Online. Informatie die klanten persoonlijk identificeren, zullen door de leden van deze groep nooit verkocht, verhuurd of weggegeven worden aan derden, behalve indien elementen van de handel uitbesteed worden en het verschaffen van dergelijke informatie noodzakelijk is voor het verlenen van service aan u. Onder dergelijke omstandigheden vormt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie een onderdeel van de wettelijke afspraak tussen ons en de leverancier.

Van tijd tot tijd brengen we geaggregeerde en anonieme marketingstatistieken uit aan zakenpartners of gebruiken wij deze voor persberichten, advertenties of gepubliceerde rapporten. We zullen u, of welke andere klant dan ook, alleen persoonlijk identificeren in dergelijke persberichten, advertenties of rapporten met uw voorafgaande goedkeuring.

RS Components kan gebruikersinformatie ook bekendmaken in speciale gevallen, nl. indien wij redenen hebben om aan te nemen dat bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact met diegene op te nemen of een wettelijke actie tegen diegene te starten die (hetzij opzettelijk, hetzij niet opzettelijk) schade toebrengt aan of obstructie veroorzaakt van rechten of eigendom van RS Components, andere gebruikers van RS Online of ieder ander die door zulke activiteiten geschaad kan worden. In aansluiting daarop zal RS Components gebruikersinformatie bekendmaken indien de wet dat vereist.

 

7. Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?

RS Components kan u van tijd tot tijd een e-mail of mailing versturen m.b.t. onze producten en services, waarvan wij denken dat zij voor u interessant zullen zijn. Alleen RS Components of haar bemiddelaars zullen u e-mails of directe mailings sturen. Indien u geen e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uw persoonlijke profiel op RS Online in 'Mijn account' aanpassen dat u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen. Indien u geen mailings meer wenst te ontvangen, kunt dit melden door een e-mail te sturen naar customerservice@rsonline.nl.

 

8. Wat is het beleid van RS Components i.v.m. het updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie?

U kunt uw persoonlijke profiel aanpassen op elk gewenst moment door in te loggen op RS Online en deze aan te passen in 'Mijn account'. Indien u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam bent vergeten, kunt u deze opnieuw aanvragen via RS Online (meer informatie vindt u onder 'Help' rechtsboven). Indien u andere problemen heeft met het krijgen van toegang tot de RS Online, neemt u dan contact op met de customer service via customerservice@rsonline.nl of bel 023 51 66 555.

 

9. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voorhanden om verlies, misbruik of verandering van mijn informatie tegen te gaan?

Uw klantinformatie en persoonlijke profiel op RS Online worden beschermd d.m.v. een paswoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. U kunt uw persoonlijke gegevens op RS Online aanpassen onder 'Mijn account' door in te loggen en vervolgens te klikken op 'Gegevens'.

Wij adviseren u om uw paswoord aan niemand bekend te maken. RS Online zal nooit naar uw paswoord vragen in een telefoongesprek of e-mail waarom niet is gevraagd. Denk er ook aan om uw browserscherm af te sluiten als u klaar bent met uw werk. Dit ter zekerheid dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke of zakelijke informatie indien u de computer deelt met iemand anders of indien u de computer gebruikt op een openbare plaats.

 

10. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy online?

Houdt u in gedachten dat u, wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online bekendmaakt (bijvoorbeeld via e-mail, chat of op online fora) dat deze informatie door anderen verzameld en gebruikt kan worden.

 

Meer informatie:

Vragen m.b.t. tot dit beleid kunt u per e-mail richten aan customerservice@rsonline.nl, per post opsturen naar onderstaand adres of u kunt bellen naar 023 51 66 555.

RS Components

Bingerweg 19

2031 AZ Haarlem

 

De Electrocomponents-groep

Electrocomponents plc is de beursgenoteerde moedermaatschappij waar RS Components deel van uitmaakt. Voor volledige gegevens over de bedrijvengroep Electrocomponents, klik op bovenstaande link.