Onlangs gezocht

  Gegevensbescherming

  Gegevensbescherming op RS Online

  RS Components is lid van een wereldwijde groep bedrijven waarvan RS Group het moederbedrijf is. RS Components kan andere leden van deze groep deelgenoot maken van de over u verzamelde informatie via RS Online. Informatie die klanten persoonlijk identificeren, zullen door de leden van deze groep nooit verkocht, verhuurd of weggegeven worden aan derden, behalve indien elementen van de handel worden uitbesteed en het verschaffen van dergelijke informatie noodzakelijk is voor het verlenen van service aan u. Onder dergelijke omstandigheden vormt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie een onderdeel van de wettelijke afspraak tussen ons en de leverancier.

  Van tijd tot tijd brengen we geaggregeerde en anonieme marketingstatistieken uit aan zakenpartners of gebruiken wij deze voor persberichten, advertenties of gepubliceerde rapporten. We zullen u, of welke andere klant dan ook, alleen persoonlijk identificeren in dergelijke persberichten, advertenties of rapporten met uw voorafgaande goedkeuring.

  RS Components kan gebruikersinformatie ook bekendmaken in speciale gevallen, nl. indien wij redenen hebben om aan te nemen dat bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact met diegene op te nemen of een wettelijke actie tegen diegene te starten die (hetzij opzettelijk, hetzij niet opzettelijk) schade toebrengt aan of obstructie veroorzaakt van rechten of eigendom van RS Components, andere gebruikers van RS Online of ieder ander die door zulke activiteiten geschaad kan worden. In aansluiting daarop zal RS Components gebruikersinformatie bekendmaken indien de wet dat vereist. RS Components staat geregistreerd onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998.

  RS Components kan u van tijd tot tijd een e-mail of mailing versturen m.b.t. onze producten en services, waarvan wij denken dat zij voor u interessant zullen zijn. Alleen RS Components of haar bemiddelaars zullen u e-mails of directe mailings sturen. Indien u geen e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uw persoonlijke profiel op RS Online in 'Mijn account' aanpassen dat u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen. Indien u geen mailings meer wenst te ontvangen, kunt dit melden door een e-mail te sturen naar customerservice@rsonline.nl.

  Meer informatie:

  Vragen m.b.t. tot dit beleid kunt u per e-mail richten aan customerservice@rsonline.nl, per post opsturen naar onderstaand adres of u kunt bellen naar 023 51 66 555.

  RS Components
  Bingerweg 19
  2031 AZ Haarlem