Brexit risico's en beperkende maatregelen


Voornaamste risicogebieden en risicobeperkende acties

Hieronder vindt u de voornaamste risico's voor ons bedrijf in het kader van het vertrek van het VK uit de EU. Op elk van deze gebieden ondernemen wij risicobeperkende maatregelen om te proberen de invloed van deze risico's op onze bedrijfsvoering te verminderen. Wij blijven de interne en externe risico's volgen terwijl ze zich ontwikkelen, en zullen indien nodig en wenselijk, onze acties dienovereenkomstig aanpassen.

1. Beperking van vrije verplaatsing van producten, goederen en diensten over de grens tussen het VK en de EU

Een beperking aan de vrije doorgang van goederen over de grens tussen het VK en de EU kan levertijden verlengen, wat gevolgen heeft voor het handhaven van het hoge niveau van klantenservice van de Groep.

Beperkende maatregelen

• Wij investeren in extra snellopende voorraad in ons hele Europese netwerk op de korte termijn, om de gevolgen van potentiële vertragingen bij de grens tussen het VK en de EU op de klantenservice te verminderen.

• Wij zijn in gesprek met onze leveranciers en transporteurs over hun mate van voorbereiding.

• Wij zijn goedgekeurd voor een vereenvoudigde douaneprocedure voor vracht (CFSP: Customs Freight Simplified Procedure). Deze status zorgt ervoor dat onze goederen eerder worden vrijgegeven aan klanten vanuit de luchthavens en hieraan verbonden gebieden. Daarnaast ondersteunt het voor gunstige regelingen voor opslag bij de douane.

2. Meer administratie voor het verwerken van de vereiste gegevensstromen over de grens

Er kunnen extra vereisten gaan gelden voor gegevensverzameling bij zendingen die de grens tussen het VK en de EU oversteken, waaronder meer informatie voor douaneverklaringen en import-/exportformulieren voor elke lading die naar de EU wordt verzonden. Het is mogelijk dat extra douanakosten gemaakt moeten worden voor goederen die de grens tussen het VK en de EU oversteken.

Beperkende maatregelen

• Wij hebben contact met de betreffende autoriteiten en blijven de richtlijnen op al deze gebieden nauwlettend in de gaten houden.

• Om mogelijke extra administratieve belasting te verminderen, introduceren wij een elektronisch handelssysteem voordat het VK uit de EU treedt.

• Wij zullen extra mensen aannemen en trainen om onze getalenteerde bestaande exportteams naar behoefte uit te breiden, hoewel wij niet verwachten dat de kosten van deze extra personen aanzienlijk zullen zijn.

• Wij proberen onze productflows door ons netwerk te optimaliseren, om de verplaatsing van goederen over de grens tussen het VK en de EU en daardoor de mogelijke extra administratieve verplichtingen, tot een minimum te beperken.